The Scandinavian Tire & Rim Organization

Bli medlem

KORRESPONDERENDE MEDLEM

Som korresponderende medlem anses person, firma, selskap eller organisasjon som i Norden alternativt driver:
a) som hovedvirksomhet salg av dekk, felger eller hjul eller som er lisensgiver for særskilt regummieringsteknologi.
b) foretak som har som hovedvirksomhet å regummiere dekk.
c) salg av tilbehør til dekk eller hjul og som særskilt kan innvilges korresponderende medlemskap.
d) som hovedvirksomhet arbeid med fellesspørsmål innen sektoren dekk og hjul.

Korresponderende medlemmer mottar medlemsmøteprotokoller og annen informasjon. Korresponderende medlem kan på anmodning gis anledning til å delta i ordinære møter. Saker som ønskes diskutert i slike møter skal være innmeldt senest tre uker før møtet.

Hvert medlem mottar kostnadsfritt ett eksemplar av databoken når etnytt opplag utkommer. Revisjonsperiode for databoken fastsettes av styret for ett år ad gangen.
Serviceavgiftene til organisasjonen fastsettes for ett år ad gangen i organisasjonens siste møte i året forut for det året avgiftene gjøres gjeldende for

Den som ønsker å bli medlem, skal melde dette skriftlig til styret, som fatter vedtak om medlemskap.
Medlemskap opphører 12 måneder etter at oppsigelsen er meddelt skriftlig til styret.

Vil du bli en korresponderende medlem av STRO, slik at du kan sende inn en forespørsel om det å info@stro.se eller via kontaktskjemaet under «Kontakt«.

Till toppen