The Scandinavian Tire & Rim Organization

Vinterdekk

Ifølge tidligere vedtak fra  svenske og norske trafikkmyndigheter har STRO sluttet å publisere vinterdekklistene!

Styret i STRO har besluttet å stoppe publiseringen av vinterdekklister, d.v.s. listene over dekk for personbiler og tunge kjøretøy som av de respektive dekkprodusentene vurderes å oppfylle kravene til vinterdekk i svenske og norske forskrifter.

Helt siden dagens definisjoner og krav til vinterdekk i svenske og norske forskrifter ble innført, det vil si at et vinterdekk er et dekk som er «spesialdesignet for vinterkjøring», har listene oppfylt en meget god funksjon som forbrukerinformasjon.

På midten av 1990-tallet, da STRO vinterdekklister ble introdusert, var det ingen merking med kvalifiserende funksjonstester som et krav. I noen år nå har vi hatt 3PMSF (alpine peak / snøfnugg) merking med funksjonell test på snø som grunnlag. Det er denne merkings- og funksjonstesten som ifølge UNE R117 kvalifiserer et dekk for bruk under «alvorlige snøforhold». Utviklingen av nye testmetoder kan i fremtiden gi muligheter for flere merkinger på dekk og dermed klarere informasjon til både forhandlere og forbrukere om hvilke dekk som oppfyller de juridiske kravene, men også som anbefales for nordiske vinterforhold.

Flere og flere land, ikke minst i Europa, innfører regler for bruk av vinterdekk, der  definisjonene i FNs ECE R117 danner grunnlaget disse reglene. I lys av alt dette mener STRO i dag at disse listene ikke lenger oppfyller funksjonen de hadde  da de en gang ble introdusert etter myndighetenes ønsker. Mulighetene og verktøyene for å innføre klarere lovgivning finnes i dag, og derfor mener vi at fjerningen av listene ikke vil utgjøre noen problemer for myndigheter, produsenter og leverandører for å gi relevant forbrukerinformasjon.

Et annet aspekt er at vedlikehold av vinterdekklistene kan komme i konflikt med eksisterende konkurranselov i EU eller enkeltland.

Oppdatering og publisering av STROvinterdekklister avsluttes  1. Januar 2019.

Till toppen