The Scandinavian Tire & Rim Organization

Piggdekksregler i Europa

Forskrifter knyttet til bruk av vinterdekk varierer fra land til land. Det er noen få land i Europa, som Storbritannia og Danmark, der loven ikke regulerer bruken av vinterdekk i det hele tatt.

I de fleste tilfeller er vinterdekk påbudt i gitte perioder eller når værforholdene i landet krever det. Bruken av kjetting er påkrevd på noen veistrekninger eller i spesifikke områder.

Vinterdekk med pigger er populære i de nordiske landene, men de er forbudt i eksempelvis Tyskland og Polen. I noen land er det egne fartsgrenser for biler med piggdekk, og bilen må også merkes med et skilt for å fortelle om dette.

Se regler for hvert land i vedlagte tabell:

 

DUBBDÄCKSREGLER  I EUROPA / RULES FOR STUDDED TYRES IN EUROPE
T= Tillåtet / Allowed
F= Förbud / Forbidden
R= Begränsad / Restricted
LAND COUNTRY REGLER/ PERIOD/ SPEED
RULES PERIODE
Belgien Belgium T nov – mars R
Bulgarien Bulgaria F
Danmark Denmark T 1 nov-15 april
Estland Estonia T 15 oct – 31 mars   1) R
Finland Finland T 1 nov- april   *
Frankrike France T 11 nov – mars R
Italien Italy T 15 nov-15 mars R
Kroatien Kroatia F 1 okt/ oct -30 april
Lettland Latvia T 1 okt/oct – 30 april
Litauen Lituania T 1 nov – 10 april
Luxemburg Luxembourg T nov – april* R
Nederländerna Netherlands F
Norge Norway T 1 nov – söndag efter påsk    2)
Polen Poland F
Portugal Portugal F
Rumänien Romania F
Slovakien Slovakia T 15 nov – mars
Spanien Spain T 15 nov – mars
Sverige Sweden T 1 okt/oct -15 april
Schweiz Switzerland T nov – april R
Storbritannien Great Britain R 1 nov-10 april    3)
Tjeckien Czech Republic T 15 nov – 31 mars
Tyskland Germany F
Ungern Hungary F
Österrike Austria T nov – april R
* Första måndagen efter påsk/First monday after easter
1) Från 1 okt och under april om vinterförhållanden/From 1 oct and during april if winter conditions
2) Södra Norge 1 nov – söndag efter påsk/South Norway 1 nov – sunday after eastern. Norra Norge
North Norway  16 okt/oct -30 april
3) Bara om det är snö/is på vägen/Only when snow/ice on the road
1) Från 1 okt och under april om vinterförhållanden/From 1 oct and during april if winter conditions .
2) Södra Norge 1 nov-söndag efter påsk /South Norway 1 nov – Sunday after eastern.
Norra Norge / North Norway 16 okt/oct – 30 april.
 3) Bara om det är snö/is på vägen / Only when snow/ice on the road.
Se komplett lagstiftning i respektive lands bestämmelser/See complete legislation in each country’s regulations.
Till toppen