The Scandinavian Tire & Rim Organization

Lagring

ANVISNINGER FOR KORREKT LAGRING
* Dekk skal ikke lagres i nærheten av noe som genererer ozon (elmotorer, sveiseaggregat, batterilader, osv.).
* Dekk skal aldri lagres ute i solen eller i dårlig vær.
* Unngå kontakt med hydrokarboner, løsemiddel eller olje. Dette kan forringe gummien.
* Dekkene skal være tørre og rene.

Till toppen