The Scandinavian Tire & Rim Organization

Balanse vekter

BALANSERINGSVEKTER AV BLY

Direktiv 2000/53/EF om «End of Life Vehicles» konkluderte med at kjøretøy som er typegodkjent under 70/156/EU (fullbilgodkjent) fra 1. Juli 2003 ikke får inneholde tungmetaller (bly, kvikksølv, kadmium eller haxavalent krom). Balanseringsvekter er ikke untatt.

Biler som er godkjent før ovennevnte dato er for tiden untatt. På et møte i TAC den 16 mars 2005 oppsto spørsmålet om hva de skal gjøre med lagerbeholdninger av blyvekter. EU-kommisjonen gjorde det klart at blyvekter satt ut på markedet før 1 juli 2005 kan brukes. Derfor kan balansevekter av bly på lager fortsatt brukes. Dato i Annex II gjelder bare den dagen varene er satt ut på markedet. Blyvekter beregnet for kjøretøy registrert i samsvar med direktiv 70/156/EF som selges etter 1. Juli 2005 kan ikke anvendes.

Till toppen