The Scandinavian Tire & Rim Organization

Alder på dekk

ALDRING AV DEKK

– Korrekt lagring har positiv innvirkning på dekkets aldring.
– Feil lagring reduserer dekkets levetid.
Dekk starter aldringen først når det tas i bruk!

LAGRING
Personbildekk som ikke er montert på felg skal lagres stående. De kan lagres liggende i korte perioder, men ikke over 1 måned uten at stabelen snus. Dekk montert på felg kan lagres stående, liggende eller hengende på veggen.

Ozonfritt miljø – unngå å lagre dekkene:
i direkte kontakt med sollys nær batteriladere eller der de kan utsettes for sveiselys nær elektriske motorer
Oljeprodukter – unngå å lagre dekkene:
på skitne gulv eller på steder der de kan komme i kontakt med olje

Sval temperatur – dekkene skal lagres:
tørt og svalt uten risiko for store temperatursvingninger.
Dekk skal ikke lagres i stålcontainer, fyrrom, utendørs, under blikktak og lignende.
STRO har gjennomført en uavhengig test hos VTI (Väg och Transportforsknings Institutet) i Linköping (Sverige) for å vise at dekkene ikke aldres ved korrekt lagring.
Denne testen viste at 3 år gamle vinterdekk hadde de samme egenskapene på is som nye vinterdekk.
Det er altså en myte at dekk er ferskvare, og at dekkene må være helt nye når man kjøper dem.
Resultat fra VTI-testen

Tabell

test-vti

Till toppen